Bali 2009
Hong Kong 2010
Singapore 2010 (Universal Studios Singapore)
Nan-Chiangmai 2010
Chiangmai 2011
Japan 2011
Korea 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #6 (ตอนจบ) UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ

 

1-6 ธ.ค. 2553
เยือนถิ่นดินแดนล้านนา ~น่าน-แพร่-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ
[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ

วันจันทร์
6 ธ.ค. 2553

วันที่หกของการเดินทาง
เมืองเชียงใหม่ - อ.เกาะคา จ.ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง -
ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรอยุธยา - ร้าน ป.เป้ากุ้งเผา(จอย) - กรุงเทพฯวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้ว
หลังจากทานอาหารเช้า และ check-out เสร็จ เราก็เดินทางออกจากเชียงใหม่
เพราะยังมีจุดหมายปลายทางอีก 2 แห่งที่ต้องไปกัน[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ [ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ [ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ
@ วัดพระธาตุลำปางหลวง @
ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร
ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ
นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล
และยังเป็น เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีความสวยงาม
และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม
เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

.
.

จากเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาราวๆ ชั่วโมงกว่าๆ เราก็มาถึงที่วัดแห่งนี้
จริงๆ เคยตั้งใจว่าจะแวะเข้ามาสักการะองค์พระธาตุกันหลายแล้ว แต่เพิ่งได้มีโอกาสแวะเข้ามาจริงๆ ก็ครั้งนี้เอง

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับประตูโขง เป็นฝีมือช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้นๆ
มีสี่ทิศ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น รูปดอกไม้ และสัตว์ในหิมพานต์
นอกจากนี้ ประตูโขงแห่งนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปางในตราจังหวัดลำปางอีกด้วย

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับเดินขึ้นบันไดผ่านประตูโขงขึ้นมาได้ เราก็จะพบกับ วิหารหลวง ซึ่งเป็นวิหารประธานของวัด
รูปทรงวิหารเปิดโล่งตามแบบล้านนายุคแรก

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับเข้าไปด้านในเพื่อไหว้สักการะ พระเจ้าล้านทอง และ พระเจ้าดอนเต้า
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ

* ไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนภายในวิหาร *

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับจากนั้นจึงออกมาสักการะองค์พระธาตุลำปางหลวงกันต่อ

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน
ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอก บุด้วยทองจังโก
ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ
ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง
ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง
ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

* พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของอาณาจักรล้านนา *

เพราะเหตุใด พระธาตุประจำปีเกิดจึงต้องอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ?
ในสมัยก่อน อาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และพม่า ต่างเป็นแว่นแคว้นข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกันมาก่อน
ารกำหนดให้มีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด จึงเป็นกลไก อย่างหนึ่ง
ของการเดินทางติดต่อกันทำให้คนแต่ละเมืองที่อยู่ในเขตวัฒนธรรมเดียวกัน
มีความสัมพันธ์ ไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิดขึ้น

.
.

แค่แวบแรกที่เห็นองค์พระธาตุก็ถึงกับตะลึงในความสวยงาม

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับหลังจากไหว้สักการะองค์พระธาตุเรียบร้อย
ก็ตามด้วยการ บูชาเทียน เช่นเดียวกับการสักการะองค์พระธาตุในวัดที่ผ่านๆ มา

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับหลังจากสวดมนต์และอธิษฐานเรียบร้อย ก็นำเทียนไปจุดและวางลงบนตะแกรงแบบนี้
โดยจากการที่ได้ไหว้สักการะและบูชาเทียนมาหลายวัด หลายองค์พระธาตุ
ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่า แต่ละแห่งก็มีลักษณะการสักการะบูชาที่ต่างกันออกไป

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับหลังจากที่ บูชาเทียน เรียบร้อย ก็จัดการส่งพ่อตัวดีขึ้นไปยัง ซุ้มพระบาท
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ
ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นด้านบน เราก็เลยต้องรออยู่ด้านล่าง

กลับลงมาดูรูป พ่อตัวดีก็อธิบายให้ฟังว่า
รูปแรกนี้ เค้าจะให้ดู เงาพระธาตุหัวกลับ บนผืนผ้าสีขาว
พร้อมกับชี้ให้ดูว่า สามารถมองเห็นได้ละเอียดถึงกับเห็นคนที่กำลังเดินเวียนรอบพระธาตุกันเลย

-:- UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง -:-
[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับภาพต่อมา เค้าก็จะยกผืนผ้าออก และให้ดูเงาพระธาตุหัวกลับบนกำแพง
ช่างเป็นสิ่งอัศจรรย์ จนทำให้นึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นกับตาตัวเอง


[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับหลังจากรอพ่อตัวดีกลับออกมาจาก ซุ้มพระบาท และดูรูปเรียบร้อยแล้ว
เราก็เดินเข้าไปที่ วิหารพระพุทธ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี
ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคาร

นอกจากนี้ เราก็ยังจะได้พบกับ เงาพระธาตุแบบไม่กลับหัว ได้ภายในวิหารแห่งนี้อีกด้วย

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับใช้เวลาอยู่ที่วัดราว 1 ชม. ก็ออกเดินทางกันต่อ

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ [ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ [ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ
@ ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร - อยุธยา @
ถ.สายเอเซีย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา


จากลำปาง เรา 2 คนก็เดินทางกลับ กทม. กันเลย
โดยระหว่างทางก็แวะพักทานอาหารกลางวันกันที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ก่อนจะตีรถยาว
เพราะว่าเรายังมีภารกิจตะลอนชิมส่งท้ายทริปกันที่อยุธยากันอีก

ในที่สุด ราวๆ ทุ่มครึ่ง เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายที่ ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร กันซะที
เดิมทีตั้งใจว่าจะมาทาน กุ้งเผา กันที่ร้านกุ้งเพื่อนแพรวกันเหมือนเดิม
แต่พอมาถึงร้านปรากฎว่ากุ้งที่ร้านนี้หมดเกลี้ยง เลยต้องเดินหาร้านอื่นกันต่อ

สรุปว่าได้ทานที่ร้าน ป.เป้ากุ้งเผา(จอย) กัน

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับวันนี้ตั้งใจพาตัวดีมาเลี้ยงขอบคุณที่อุตส่าห์ขับรถพาเราไปเที่ยวมาตลอดทั้งปี
วันนี้เลยสั่ง กุ้ง ขนาด 180 บ.-/กก. ไปซะ 2 กก.

โดยสั่งเป็นเมนู กุ้งเผา ไป 1 กก.

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับอีกครึ่ง กก. สั่งเป็นเมนู ต้มยำกุ้ง

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับและอีกครึ่ง กก. ที่เหลือสั่งเป็นเมนู กุ้งอบเกลือ (ค่าทำ 40 บ.- ต่อเมนู)

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับส่วนเมนูสุดท้ายเป็น ปลาหมึกย่าง (ราคา 100 บ.-)


[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับขอบคุณ พ่อตัวดี ที่พาไปเที่ยวมาตลอดทั้งปีเลยน๊า

[ 372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา 6 ตอนจบ UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับสนนราคาอาหารมื้อนี้อยู่ที่ 585 บ.-

.
.

ทริปนี้เป็น ทริปที่ 15 ของปี และเป็นทริปส่งท้ายปี 2553
ถือเป็นทริปที่อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งกาย และยังอิ่มใจ
ถึงแม้ร่างกายจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ยังไงเรา 2 คนก็พกความสุขกลับบ้านไปเต็มกระเป๋า

สำหรับปีหน้า เรา 2 คนมีทริปใหญ่ ทริปในฝันรอเราอยู่
อาจจะไม่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากเหมือนในปีนี้ หรือปีที่ผ่านๆ มา
ยังไงซะก็ต้องทำให้ได้นะ huanjung

สู้ สู้ ... เพื่อทริปในฝันของเรา

     Share

<< [#371] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #5 @เชียงใหม่ ~เที่ยวไป ชิมไป & ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์[#373] ประมวลเรื่องราวดีๆ & ทริปท่องเที่ยว ตลอดปี 2553(2010) >>

Posted on Fri 1 Jul 2011 18:40

 

 

 

[#377] [เรท น.18+] 1 ขีด ... 2 ขีด ... เรื่องลุ้นๆ ของคนไม่อยากมีลูก!!!
[#376] ครอบครัวไดอารี่คลับ
[#375] ชีวิตช่วงสัปดาห์แรกของปี 2554(2011)
[#374] สารบัญไดอารี่หมวดตะลอนชิม :: ปี 2553(2010)
[#373] ประมวลเรื่องราวดีๆ & ทริปท่องเที่ยว ตลอดปี 2553(2010)
[#372] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #6 (ตอนจบ) UnseenThailand เงาพระธาตุหัวกลับ
[#371] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #5 @เชียงใหม่ ~เที่ยวไป ชิมไป & ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
[#370] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #4 ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
[#369] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #3 นันทบุรีศรีนครน่าน ~เที่ยววัด ชมเมือง
[#368] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #2 จากธรรมชาติ สู่เส้นสายลายศิลป์
[#367] เยือนถิ่นดินแดนล้านนา :: #1 น่าน(ไง)


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

I'm <a href="http://snwloetgtmj.com">relaly</a> into it, thanks for this great stuff!
Lucinda   
Mon 17 Oct 2016 16:34 [4]
 

&#8220;All of his roommates were dying because of consuming some sort of animal product but there was nothing he could do about it, except become an internet guru.&#8221; HAHAHA, seriously what&#8217;s up with all his friends dying suddenly because of eating ann32ls?&#8am0;.iotice it&#8217;s always like raw beef livers out of the garbage or something too. I think it just goes to show his circle is full of people who eat very extreme dangerous diets, himself at the top of it of course.&nbsp;
Mimosa   
Tue 11 Oct 2016 15:44 [3]
 

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable inrmaoftion to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.
Lele   
Tue 11 Oct 2016 15:44 [2]
 

รูปสวยตลอดตลอด เห็นแล้วทั้งอยากเที่ยว อยากกินเลยค่าา :-D

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
mAY   
Fri 7 Jan 2011 10:31 [1]

 

 

Theme by : tarn & youhowto